Grafiska tryck på textil

Grafiska tryck på textil

Ett användningsområde för olika grafiska designer är att trycka dem på textilier för att användas till kläder, gardiner, kuddfodral och andra produkter. När man vill överföra en bild på tyg finns det flera olika tekniker man kan använda sig av, som passar olika bra för olika material och syften.

En av de äldsta metoderna för att trycka en bild på textil är så kallat silkscreentryck, eller bara screentryck. Tekniken användes redan för 2000 år sedan i Kina, och går ut på att färg pressas in i tyget. Man använder sig av en träram, vari man spänt fast en tunn silkesväv eller polyesterväv. Det är genom denna väv som färgen ska pressas ned på tyget man vill använda. Idag är det också vanligt att man använder sig av ett finmaskigt metallnät, eftersom det har längre hållbarhet än tygvävarna. Med hjälp av schabloner täcker man de områden på tyget man inte vill ha färg på. Därefter häller man på den färg som ska användas i ramen, och använder ett verktyg som kallas för rakel för att pressa ned den i tyget. Genom att täcka över olika partier och byta ut färgen efterhand kan man skapa en bild med flera olika färger.828px-Silketrykk.svg

På vissa moderna, behandlade textilier, till exempel de som används för paraplyer, fungerar dock inte screentrycksmetoden. Då kan man använda en mer nutida teknik som kallas för digitaltryck transfer. Med denna teknik kan man trycka bilder både på behandlade textilier och på obehandlade, som nylon och bomull. Tack vare att man använder en låg påvärmningstemperatur går det också bra att använda digitaltryck transfer för att trycka bilder på väskor.

Med screentryckmetoden går det också att skapa ett så kallat transfer som i efterhand kan tryckas på kläder, en metod som sammantaget kallas screentryck transfer. Det innebär att man med samma teknik som vid screentryck trycker bilden spegelvänt på ett särskilt papper med en specialfärg. När färgen har torkat kan man sedan trycka bilden på textil genom att applicera den med värme. Fördelen med denna metod är att man kan trycka heltäckande bilder även på mörka material. Dessutom kan man lagra trycken länge, och använda dem vid behov.

Om du vill beställa olika textilprodukter med tryck, till exempel profilkläder för ditt företag, kan du gå in på Medtryck.com.

The European Excellence Awards

Det finns prisgalor inom alla branscher. Nu finns det en i Europa, för reklam-, media och kommunikationsbranschen, kallad The European Excellence Awards för

 

The European Excellence Awards
Syftet med The European Excellence Awards är att hedra de kommunikatörer som gjort de absolut bästa uppdragen inom sitt område. Därtill är det ett forum för nätverkande tillsammans med yrkeskollegor från hela Europa.

 

Vem kan ansöka
Det är öppet för alla som arbetar med PR, kommunikation, varumärkesbyggande och marknads- och/eller kommunikationsansvariga från företag, konsultföretag, föreningar, institutioner samt frivilligorganisationer. I en egentlig mening alla de som uppvisat exceptionell talang och förmåga i sina uppdrag. Även universitet och högskolor är välkomna att ansöka om utmärkelser.

 

Ansökan för mer än en kategori
Det är möjligt att ansöka för fler kategorier än en. Faktiskt går det att ansöka i så många man vill. Man bör vara medveten om att bland annat ansökningshandlingarna till kategorierna 2 och 3 ser annorlunda ut.

3d golden trophy and laurel

3d golden trophy and laurel

 

Efter sista ansökningsdag
Då samtliga bidrag har lämnats in vidtar juryns arbete. De går igenom alla bidrag och genom ett röstningsförfarande som sker online lyckas lista ett urval med kandidater i var kategori. Bidragen utvärderas utifrån följande kriterier: strategi, innovation, genomförande och resultat. Vinnare utses av juryn under en tvådagars sittning, genom en helt anonym omröstning. Detta går av stapeln strax före galaceremonin.

 

Ansökningsavgift
Innan man skickar in sitt bidrag för tävlan i fler kategorier än en, bör man också vara medveten om att ansökningsavgiften gäller per projekt och kategori.

Senast The European Excellence Awards begav sig, år 2014 kostade den första ansökan 240 Euro exklusive moms, var enskild tilläggs ansökan kostade 190 Euro (emoms). Sena ansökningar kostar 50 Euro extra. För den som önskar närvara på galan tillkommer kostnader för köp av galabiljett. Priset för en sådan galabiljett var år 2014, 320 euro (emoms) och priset för ett bord var 3 000 euro (emoms). Betalningsalternativen är att betalning sker via kredit-/bankkort alternativt faktureras köpet.

 

Svenska bidrag
Falu Rödfärgs och Mikael Genbergs konstprojekt Månhuset blev nominerat i två kategorier, i kommunikationstävlingen European Excellence Awards år 2014.

Grafisk design

Grafisk design handlar om hur man använder typsnitt, logotyper och färger. Gemensamt för både tryckta och digitala medier är layouten. Det vill säga hur de olika elementen, innehållet i den produkt eller det original man skapar, förhåller sig till varandra och till ytan. Det vill säga hur text, val av typsnitt och var bildobjekt placerar så att de samverkar. Digital formgivning, som det också kallas, omfattar även sådant som användargränssnitt, kalligrafi, typografi och som tidigare nämnts layout.

 

Verktyg
I dagens it-stödda verksamheter är blyertspennan fortfarande ett viktigt verktyg inom grafisk design, liksom märkpennor av olika kulörer. Självklart är det mänskliga sinnet och dess uppfinningsrikedom också viktigt. Grafisk design kräver både kreativitet och en god portion inlevelseförmåga samt att designern kan avgöra på vilket/vilka sätt en viss design bäst kommunicerar ett givet budskap. Det räcker alltså inte att bara vara tekniskt skicklig i att använda sig av olika bild och textredigeringprogram som finns idag för att exempelvis göra snygga och kommunikativa posters.Grafisk design 1

 

Typografi
Typografi täcker in ett stort område. Det är både en konst och ett hantverk, som består i att utforma texter så att budskapet i texten förmedlas samtidigt som det är estetiskt tilltalande för läsaren. Det gäller texter både i tryck och på bildskärm. Här handlar det om att välja typsnitt, storlek för typsnittet i brödtext och rubriker samt mycket annat.

 

Layout
I formgivningen av exempelvis ett tryckt blad eller för all del en webbsida handlar arbetet förutom ren programkodning om att formge hur detta ska se ut. En formgivare, även kallad layoutare (på nysvenska) sätter samman text och bild på en yta. Avsikten är att på sätt och vis styra läsaren att läsa texten i annonsen eller trycksaken i en viss ordning. Det gör man genom rubriksättning och genom hur man placerar underrubriker, brödtexter och bilder. Syftet med en layout är ju att få mottagaren att uppmärksamma och förstå budskapet. Det är ju det som är det viktigaste för uppdragsgivaren. En utmärkt grafisk design möjliggör bästa möjliga kommunikation. Hur bra den än är, är det trots allt mottagaren av budskapet som har tolkningsföreträde. Därför är det bra att satsa på duktiga grafiska kommunikatörer. Att köpa tjänsten billigt kan i längden bli dyrt.

 

Grafisk designutbildning

En sak är säker och det är hur vi uppfattar företag och produkter. Det är något som påverkas företagets varumärke och grafiska profil. Likaså vilken layout deras webbplatser har. Användningen av smart phones och surfplattor har ökat enormt under de senaste åren. De har blivit nya kanaler för marknadsföring. Det kräver helt nya tankesätt för att kunna realisera organisationens vision i nya kanaler.

 

Att utbilda sig till grafisk designer
Den som vill utbilda sig till grafisk designer kan gå många vägar. Den som är intresserad kan exempelvis börja med att gå en kurs i exempelvis bildbehandling och copywriting hos folkbildarorganisationer som ABF, Medborgarskolan och Folkuniversitetet med flera. Då har man en möjlighet att skapa arbetsprover som sedan kan lämnas in då men kanske söker att gå en kostnadsbelagd utbildning till grafisk designer på Berghs eller motsvarande på andra ställen i landet. Andra söker en högre utbildning på högskolor som KTH eller på Konstfack i Stockholm.

Designers Working and Brainstorming in a Meeting

Designers Working and Brainstorming in a Meeting

 

Konstfack
Konstfack erbjuder man en experimenterande, nyskapande och gränsöverskridande yrkesinriktad utbildning. Något som man skulle kunna säga kännetecknar Konstfack är fokuset på det egna uttrycket. Något som även gäller deras kandidatprogram Grafisk Design och Illustration. Utbildningen omfattar områdena grafisk design inklusive typografi, illustration inklusive fotografisk bild och grafik och rörliga media animation, video, webb.

Här har den studerande tillgång till olika verkstäderna bland annat för screentryck. Därtill finns en fullt utrustad grafikverkstad och videoredigeringslabb. Här får man lära sig både traditionellt hantverk och digitala tekniker.

 

KTH
På KTH ges kursen Industridesign med färg och form II 7,5 hp. Kursdeltagarna får genomföra ett industridesignprojekt. Utifrån den särskilda designprocessen ges föreläsningar med tillhörande övningar i: Skissteknik och modellarbete, Formgivning och färgsättning, Typografi och grafisk design olika sätt att dokumentera och inte minst presentationstekniker.

Här får man lära sig industridesignerns arbete från ax till limpa – från idé till färdig produkt. Dock krävs grundläggande behörighet för att ta just den här kursen.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.