Grafisk teknik

Grafisk teknik

Grafisk teknik är egentligen bara ett samlingsord för de tekniker som används för att trycka ett motiv, en bild eller en text på ett substrat (det vill säga på ett underlag). Det kallas ibland även bara ”grafik”, och grafik kan även i en snävare betydelse avse de typer av tryck som görs som konsthantverk. Detta brukar av gemene man kallas för konsttryck.800px-The-intaglio-press

När man talar om grafik i konstnärliga sammanhang kan det antingen handla om ett konstverk som konstnären själv har skapat för just det mediet, eller om en reproduktion av en annan konstnärs verk som man vill mångfaldiga. Det går att använda grafik för att mångfaldiga ett konstverk även om det ursprungligen är gjort i ett annat medium. Om du försörjer dig på grafisk teknik, antingen genom att driva ett företag som sysslar med tryck eller genom att vara en konstnär som säljer sin konst i form av till exempel konsttryck, har du sannolikt ett jobb som tar upp mycket av din tid. Då kan det vara skönt att i alla fall slippa en del av det huvudbry och pappersarbete som fakturering innebär. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med fakturaköp får du i alla fall en sak mindre att hålla reda på.

Traditionellt används fyra huvudtekniker inom konsttryck: högtryck, djuptryck, plantryck och genomtryck. Ett exempel på det förstnämnda är träsnitt, det vill säga den teknik då man ristar in trycket i ett träblock och skrapar bort de delar av bilden som inte ska vara färgade i trycket. Att tekniken kallas för högtryck beror på att den tryckande ytan i denna teknik (oavsett om man använder trä eller ett annat material) är upphöjt. Hela tekniken kan jämföras med att använda en stämpel. Djuptryck kallas också intaglio, och går ut på att bilden på något sätt (genom till exempel kopparstick eller gravyr) etsas in i en metallplåt. Bläcket eller färgen för trycket rinner sedan genom dessa fåror, och för att skapa ett tryck täcker man plåten med ett fuktat papper och rullar den genom en tryckpress. Denna teknik används även utanför konsten, bland annat för att trycka sedlar och frimärken. Den vanligaste formen av plantryck, den tredje tekniken, är litografi.

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.