Utbildningar i grafisk teknik

Utbildningar i grafisk teknik

Den som vill utbilda sig inom grafisk teknik kommer sannolikt att behöva göra det som en specialisering inom en annan utbildning, eller som ett komplement till en redan avslutad utbildning inom ett närliggande område. På de allra flesta lärosätena på högskolenivå i Sverige finns nämligen ämnet grafisk teknik endast som en mindre delkurs, på som mest 15 högskolepoäng, det vill säga motsvarande en halv termins heltidsstudier.

En sådan kurs finns på Malmö högskola, och heter just Grafisk teknik. Kursen ingår som obligatorisk kurs i ett program på Malmö högskola, nämligen Medieproduktion och processdesign, som tidigare hette Processdesigner – Media. För att få läsa kursen måste man ha fått godkänt på en av programmets tidigare kurser, Originalprocess. Kursen läses på halvfart under dagtid, vilket betyder att den sträcker sig över en hel termin. I kursen får eleverna bland annat lära sig om färglära, tonkomprimering, rastrering, scannerteknik, förprovtryck, tryckanpassning och om olika trycktmetoder som offset, flexografi, djuptryck, screentryck och digitaltryck.

En kortare kurs finns på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Denna kurs är på 7,5 poäng, och också den kallas helt enkelt Grafisk teknik. Kursen inleds med en bredare överblick över hela den grafiska industrin i Sverige och den grafiska produktionskedjan, innan den går in på de detaljer som rör själva tryckteknikerna.knowledge-1052014_960_720

Om man vill börja inrikta sig på grafisk teknik redan innan man kommer upp på högskolenivå ska man gå det Industritekniska programmet på Vikstrandsgymnasiet i Borås. Inom det programmet har skolan nämligen en fördjupning som de kallar Grafisk teknik & design, en inriktning som enligt skolan ”profileras mot den grafiska sektorn”. Under programmets gång bedrivs en del av utbildningen som APL, Arbetsplatsförlagt lärande, på bland annat tryckerier, vilket ger bra möjligheter för att lära sig grafisk teknik genom praktisk erfarenhet. Samtidigt läser eleverna den teori som behövs på skolan.

Om du väljer att starta ett eget företag när du är klar med din utbildning, kommer du att behöva hyra ett eget kontor. Om du vill hitta trendiga möbler att inreda ditt kontor med, som passar för din bransch, kan du gå in på Furniturebox.se, där du hittar allt du behöver för reception, kontor och lunchrum.

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.