Fokus: Ivan Chermayeff

Fokus: Ivan Chermayeff

En av de riktigt stora inom grafisk design, Ivan Chermayeff, sade att han aldrig rörde en dator vid sitt arbete. Som modernist och en av den första abstraktionens mästare inom varumärkesskapande har han gjort sig känd för sina starka färger och sitt outtröttliga experimenterande med alfabetet. Hans varumärkesloggor har synts under hela den senare delen av 1900-talet. Bland de företag vars varumärken han skapat loggor till återfinns giganter som Smithsonian Institution, Showtime och den världsberömda tidskriften HarperCollins. Det företag som stod bakom honom var det företag han själv bildade tillsammans med Tom Geismar och Robert Brownjohn redan 1957. Hans filosofi i skapandet har genom alla tider varit den att en logga som ska representera ett varumärke eller ett företag ska vara ren, enkel och omedelbart begriplig för vem som än som betraktar den. Den filosofin har fört fram loggor som vid hans död år 2017 redan skapat ett outplånligt avtryck på eftervärlden.

Chermayeff som privatperson

Den berömda Chermayeff har alltså avlidit vid 85-års ålder. Hans tidiga liv har varit kringflackande och möjligheterna till influenser från flera olika hörn av världen har hela tiden funnits med. Ivan Chermayeff föddes i London 1932 som son till en ryskinfluerad arkitekt. Hans familj flyttade till USA när han var barn, och sedan bodde familjen vart än faderns arbete tog dem. Han bodde på över tolv olika platser både i USA och i Kanada innan han tog sin examen från High School i Massachusetts. Från det att han var riktigt ung visste han både att han inte ville bli arkitekt som sin far och att han ändå på något sätt ville skapa konst. Han ansåg att arkitekturen inte passade någon som ville se resultat av sitt arbete, eftersom många ritningar aldrig verkställdes, och det tog mycket lång tid innan de som verkställdes slutfördes så resultatet kunde beskådas. Med genomförda konststudier på Yale University påbörjade han i stället sin bana som grafisk designer vilket han kom att arbeta med under hela sin karriär.

Tolka budskap till bild

I dag får vi en allt större vana vid att tolka ett budskap som finns i en bild. Vi omges dagligen av symboler och grafisk som har olika betydelse. Vi tolkar lätt symboler som betyder allt från en miljöbil till en återvinningsstation eller ett kärnkraftverk. Det finns de symboler som i sin stiliserade grafik har fått ett helt internationellt budskap och alltså står för samma sak i alla länder världen över. En av de mest kända är nog symbolen för fred. Visst vet du hur den ser ut? Men kanske du inte vet hur alla de senaste emojis, som också är symboler för ett budskap ser ut, eller vilka betydelser de bär? De unga som växer upp i dag tränas i att kommunicera i stort sett bokstavslöst när de skriver genom emojis och symboler. Kan man ens kalla dem för grafik? Tvärt emot hur Chermayeff skapade sin grafik görs dessa och distribueras dessa via dator, och inte som symboler för ett varumärke, men för ett budskap eller en känsla.

Leave a Comment

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.